Minggu, 20 Mei 2012

HUKUM JUAL BELI SYSTEM KREDIT


JUAL BELI SYSTEM KREDIT
  1. Ekonomo terbagi 3
  2. 1.      Ekonomi liberalis
  3. 2.      Ekonomi System sosialis
  4. 3.      Ekonomi islamis

Pengertian
  • ·        Ekonomi liberalis : prinsip untuk sendiri atau menguntungkan diri sendiri tidak memikirkan orang lain
  • ·        Ekonomi system sosialis : kebersamaan
  • ·        Ekonomi system islamis : berada di tengah-tengah dari dua system di atas ..

Qiyar majlis :


Qiyar shara :

System kredit itu bisa menguntugkan dan merugikan.

Jual beli system kredit menurut jumhur ulama sah-sah saja atau boleh-boleh saja, asal keduanya ridho n senang.
As sukani  EEEEE  ulama safeiyah n hanapiyah, zaid bin ali, muayyid billah serta jumhur ulama. Hal itu di bolehkan berdasarkan dalil-dalil yang menetapkan kebolehan. Dan juga tidak ada dalil yang mengharamkan .

(SETIAP YANG UMUM PASTI ADA YANG KHUSUS)
(ISLAM ITU COCOK DALAM SETIAP TEMPAT DAN KEADA’AN)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

kalender